Menu
Losowe zdjęcie

Odwiedzin
Darmowy licznik odwiedzin
Godzina
Shoutbox
Kalendarz
Witamy na naszej stronie
Oficjalna strona Siedleckiego Klubu Karpiowego
Big Jack

 Witamy na stronie internetowej Siedleckiego Klubu Karpiowego.

    Społeczność klubu tworzą ludzie, dla których życiową pasją jest wędkarstwo karpiowe. Na stronie można znaleźć informacje
o naszym klubie, jego działalności, a także łowiskach na których mamy okazję realizować naszą pasję.
Z wędkarskim pozdrowieniem:
BIG JACK

 

 

Otwarte Mistrzostwa Okręgu Siedleckiego w

Wędkarstwie Karpiowym

Zalew Węgrów 19-21 Wrzesień 2014

Informacje o zawodach:

1. Termin rozegrania zawodów: 19-21 wrzesień 2014r.
2.
Miejsce rozegrania zawodów: Zalew Węgrów woda PZW.
3.
Miejsce zbiórki: Plaża.
4.
Organizatorem zawodów jest: Siedlecki Klub Karpiowy.
5.
Opłata startowa wynosi 150 zł od pary startującej.
6.
Wpłaty prosimy dokonywać do dnia 01.09.2014 na konto Okręgu Siedleckiego z dopiskiem
     zawody Karpiowe .Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Siedlcach 08-110 Siedlce,
     ul. Wojskowa 6.nr.07124026851111000036560598.
7.
O wpisaniu na listę startową decyduje data dokonania wpłaty (150zł) podania imienia
     i nazwiska oraz numer telefonu.
8.
Przed dokonaniem rezerwacji proszę o kontakt telefoniczny pod nr 789218239 lub
    504283092.
9.
Liczba miejsc startowych ograniczona do 15 stanowisk.
10.
Rozpoczęcie zawodów 19.09.2014r.:
       - zbiórka zawodników o godz. 9.00,
       - rozpoczęcie zawodów i losowanie stanowisk od 10.00 do 11.00,
       - sondowanie, nęcenie, ustawienie markerów od godz. 12.00 do 14.00,
       - sondowanie, nęcenie, ustawienie markerów tylko z brzegu za pomocą
         wędki zakaz  używania łódek zdalnie sterowanych do wywozu zanęty. Łowimy z
         brzegu z wyrzutu,
       - łowienie od godz. 14.00 do 10.00 dnia 21.09.2014r.
11.
Ogłoszenie wyników dnia 21.09.2014r o godz. 12.00 w miejscu rozpoczęcia zawodów.

 

REGULAMIN

1. W zawodach liczy się każdy  karp i amur od 2kg.
     a) Nie wolno wywozić zestawów (tylko metoda rzutowa).
2. Każda 2 osobowa drużyna może łowić na 4 wędki.
3. Łowienie i holowanie ryb musi odbywać się w granicach swojego stanowiska. Jeżeli ryba
    podczas holu wpłynie w zestawy sąsiadów, mogą (ale nie muszą) złożyć protest. Jeżeli złożą
    protest do komisji sędziowskiej, wyholowana ryba nie będzie zaliczona do wagi końcowej
     zawodów.
4. Obowiązkowo każda drużyna musi posiadać:
     - matę karpiową, odkażacz do ran, podbierak karpiowy, worki karpiowe do
       przechowywania ryb w których będą przetrzymywane do czasu przybycia sędziego.
5. Złowione ryby natychmiast po zważeniu przez sędziego i sesji zdjęciowej wracają do wody.
6. W trakcie sesji zdjęciowej ryby trzymamy nad matą karpiową.
7. Łowimy tylko na gruntowe zestawy karpiowe, metody włosowa. Nie używamy przynęt
    zwierzęcych, ani zig rig.
8.  Sędzia będzie pojawiać się na stanowiskach zaraz po zgłoszeniu ryby. W przypadku
      złowienia amura dzwonimy zaraz po złowieniu niezależnie od pory dnia lub nocy.
9. Numer telefonu do sędziego będzie rozdawany podczas losowania stanowisk.
10. W czasie trwania zawodów, na stanowisku musi przebywać przynajmniej jeden
       z członków ekipy.
11. W przypadku opuszczenia terenu zawodów przez obydwóch zawodników, należy
       wyjąć wszystkie zestawy z wody.
12. Jeżeli jeden z drużyny rezygnuje z uczestnictwa w zawodach. Drugi zawodnik łowi na
       dwie wędki. Fakt ten musi być zgłoszony do organizatora.
13. Łowimy FAIR PLAY w jak najbliższym obrębie markerów.
14. Ryby ważymy tylko wagą używaną przez komisję sędziowską.
15. Ryba zacięta przed końcem zawodów, aby była zaliczona musi być wyholowana
       do godz. 10.15.
16. Zawody wygrywa drużyna, która uzyska największą wagę złowionych ryb. W przypadku
       uzyskania przez inną drużynę tej samej wagi złowionych decyduje o wyższym miejscu
       mniejsza ilość złowionych ryb. Jeśli i to nie wystarczy decydować będzie o wyższym
       miejscu największa ryba złowiona przez drużynę. Jeśli i to nie wystarczy, będzie
       przeprowadzone losowanie.
17. Każda drużyna jest zobowiązana, po zakończeniu zawodów do pozostawienia swojego
       stanowiska w czystości.
18. Wszystkie protesty oraz sporne sytuacje rozpatruje komisja sędziowska zawodów,
       a decyzja podjęta przez komisję sędziowską jest ostateczna i nie podlega dyskusji.
19. Osoby nieuczestniczące w zawodach nie mogą ingerować w działania zawodników w
       trakcie trwania zawodów, oraz nie mogą przebywać w obrębie stanowiska w czasie
       od 22.00 do 6.00.
20. Nieprzestrzeganie powyższego regulaminu może się wiązać z nałożeniem kary na drużynę
       to jest :
       - I żółta kartka - ostrzeżenie,
       - II żółta kartka - wykluczenie z zawodów.
21. Organizator zastrzega sobie możliwości zmiany regulaminu też przed zawodami lub
       w trakcie ich trwania. O wszystkich zmianach regulaminu zawodnicy zostaną niezwłocznie
       powiadomieni.
22. Podczas trwania zawodów organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za
       bezpieczeństwo zawodników nad wodą.
23. Za sprzęt należący do zawodników organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności.
24. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji materiałów z zawodów karpiowych
       (zdjęć, informacji o zawodach).

ADMINISTRATOR STRONY: Dominik Bolesta

Polecamy

Copyright by www.bigjack.prosta.pl - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Strona główna Strona główna Mapa strony Kontakt